top of page

"אי אפשר שלא לחוש בתמיכה, רגישות, פרגון והערכה לעמדות האחר, לצד כבוד רב בעת חילוקי דעות..."
(מנהל משאבי אנוש)

פיתוח ארגוני

תחומי התמחות

 

איתור צרכים, אבחון ופיתוח ארגוני
ניהול והטמעת שינויים

מדידה, הערכה ושיפור ביצועים

פיתוח ואימון מנהלים

שימור ופיתוח עובדים וטאלנטים

יעוץ תקשורת

ניהול תקשורת ארגונית

פיתוח הדרכה

תהליך פיתוח ארגוני

פיתוח ארגוני, הוא לרוב  תהליך בינוני-ארוך טווח,
הנחלק למספר שלבים:

 1. אבחון ארגוני – שימוש בארגז כלים מגוון לאפיון פערים, אתגרים וצרכים ארגוניים, במטרה לעמוד ביעדים ולמקסם את הפוטנציאל של ההון האנושי בארגון.
  שלב זה כולל סדרת פגישות עם אנשי מפתח רלוונטיים בארגון, לצורך למידה, תצפית וניתוח מצבים ותהליכים שונים. מפגשים אלה מסייעים באיתור מוקדי הקושי וזיהוי האתגרים, וכן לצורך רתימת שותפים להמשך הדרך, לקראת תהליך השינוי.

 2. הכנת דו"ח מסכם והמלצות – דו"ח זה יתייחס לרכיבים על פי דרישת הלקוח (רזולוציה ארגונית, מקצועית, פרסונלית..) ויפרט את אתגרי הארגון ואנשיו כפי שהשתקף מתהליך האבחון.

 3. יעוץ וסיוע בהטמעת תהליכי השינוי הנדרשים - תהליכים קמים ונופלים על הטמעה מקצועית או היעדרה. 
   

במסגרת התהליך, אוכל לסייע, על פי הצורך ומאפייני הארגון:

 • לבנות תוכנית עבודה כנגזרת של האסטרטגיה הארגונית

 • לבנות או להשביח את מחלקת משאבי אנוש ולהגדיר מדיניות, נהלי עבודה ותהליכים

 • לתמוך בהטמעת שינויים הנדרשים מתוכנית העבודה (תרבות, נהלים, שיטות עבודה..)

 • להגדיר פרופילי תפקיד, תהליכי גיוס והכשרה מותאמים

 • להשביח שדרה ניהולית קיימת ולהכשיר עתודה ניהולית

 • לפתח תוכניות מגוונות לשימור עובדים ומנהלים

 • להגדיר מיהם הטאלנטים בארגון ולבנות עבורם מסלולי קריירה

 • לעצב ולפתח תהליכי הערכה, שיפור ומצוינות

 • לבנות אסטרטגיית תקשורת פנים-ארגונית

 • לתרום לשיפור יחסי עבודה ואקלים ארגוני

bottom of page