top of page

קורסים וסדנאות

קורסים, הרצאות וסדנאות

אשמח לתרום מהידע והניסיון שצברתי בהובלת תהליכים ארגוניים, פיתוח מנהלים, הנחיית קבוצות ופורומים שונים. בכל תחום ניתן לאפיין צורך ולהתאים מענה קצר מועד, שיבוא לידי ביטוי בהרצאה, סדנה, סדרת הרצאות או קורס מובנה:

  • פיתוח ארגוני - מהו? גישות ותהליכים מובילים בתחום.

  • ניהול  - תפקיד המנהל, סגנונות ניהול, מה בין מנהל למנהיג, סגנונות מנהיגות, מקורות כוח וטקטיקות השפעה, מנגנוני בקרה וניהול, אתגרי הניהול במאה ה- 21 ועוד.

  • תקשורת ארגונית אפקטיבית - מודלים בתקשורת, מדיומים בארגון, תקשורת שיווקית למינוף תהליכים.

  • תקשורת בינאישית אפקטיבית  - מודלים בתקשורת, תקשורת מילולית ובלתי מילולית, מהי תקשורת אפקטיבית, ארגז כלים לתקשורת בינאישית.

  • פרזנטציה אפקטיבית - הגדרת מטרות וזיקוק מסרים, היערכות והתאמה לקהלי יעד שונים, טקטיקות להתמודדות עם חרדת קהל ועוד.

  • משוב והערכה מעצבת.

  • הדרכה / חניכה / מנטורינג.

  • ראיון עובדים אפקטיבי למנהלים שאינם מנהלי משאבי אנוש/גיוס.

  • פער הדורות במעגל העבודה- דור Y, X ו- Z

  • שיפור שירות פנים ארגוני.

תחומי התמחות

 

איתור צרכים, אבחון ופיתוח ארגוני
ניהול והטמעת שינויים

מדידה, הערכה ושיפור ביצועים

פיתוח ואימון מנהלים

שימור ופיתוח עובדים וטאלנטים

יעוץ תקשורת

ניהול תקשורת ארגונית

פיתוח הדרכה

"הכנסת הרבה אור, אופטימיות ומקצוענות לשגרה"
(מנהל מפעל)

bottom of page