top of page

פיתוח ואימון מנהלים

"אי אפשר שלא לחוש בתמיכה, רגישות, פרגון והערכה לעמדות האחר, לצד כבוד רב בעת חילוקי דעות..."
(מנהל משאבי אנוש)

תחומי התמחות

 

איתור צרכים, אבחון ופיתוח ארגוני
ניהול והטמעת שינויים

מדידה, הערכה ושיפור ביצועים

פיתוח ואימון מנהלים

שימור ופיתוח עובדים וטאלנטים

יעוץ תקשורת

ניהול תקשורת ארגונית

פיתוח הדרכה

פיתוח ואימון מנהלים

סגנון ניהולי הוא מאפיין המתעצב לאורך חיינו המקצועיים, בהתאם למבנה האישיות ולאתגרים העומדים בפנינו. כמו בתחומים רבים בחיים, לרוב אנו לא מודעים לגורמים המשפיעים על תהליך העיצוב של הסגנון הניהולי. גורמים כמו גיל, או שלב בחיים בו התבצע מינוי לתפקיד, אופן הכניסה לתפקיד (צמיחה מתוך הארגון או מחוצה לו ; עם או ללא חפיפה/ הכוונה מקצועית; ואם הייתה חפיפה – מי ביצע אותה?..), סביבה ותרבות ארגונית וכיוב'.
כל רכיב כזה, על שבריריו, עשוי להשפיע על התמודדות עם אתגרי הניהול, על אופן התפקוד ביומיום, ועל פוטנציאל הצמיחה האישי והמקצועי.  

לאחר מעל 15 שנות עבודה עם מנהלים בכל הדרגים, מכל המגזרים ומכל הדיסציפלינות המקצועיות, פיתחתי מודל עבודה ותוכנית להכשרה, פיתוח ואימון של מנהלים.
המודל מותאם לכל שלב, מאפיין ואתגר ניהולי, תוך שקלול רכיבים ארגוניים ומשימתיים.


התהליך כולל 3 שלבים מרכזיים:

  1. היכרות והבנת הצורך/פער - אבחון סגנון ניהולי וגורמי רקע (מאפייני ניסיון ניהולי, אופי המשימה, סביבה ארגונית וניהולית וכיוב'). זיהוי פערים ונושאים לשיפור בגישה, בתפיסה, בידע או בתפקוד.

  2. תוכנית עבודה ופיתוח – סדרת מפגשי אימון בהם נעבוד על
    האתגרים והפערים שהוגדרו בשלב הראשון, תוך שינוי הרגלים ודפוסי התנהגות.

  3. הערכת ביצועים סובייקטיבית ואובייקטיבית, ובחינת תוצרי התהליך.


 בכל שלב אני זמינה למנהל ומחויבת להליך רגיש ודיסקרטי.

bottom of page